Ultrasoon reinigen

Ultrasoon reinigen

De stromingen in de ultrasoon vloeistof zijn zo sterk zijn de kleinste openingen in het te reinigen voorwerp toegankelijk en kunnen dus die plaatsen bereikt worden waar we met handmatig reinigen onmogelijk bij kunnen. Door de sterkte van de implosies gebeurt de reiniging uiterst grondig en nauwkeurig.

Ultrasoon reinigen biedt u ook de garantie dat uw product niet beschadigd kan worden. Reiniging vindt immers plaats met behulp van pure vloeistof. Dit in tegenstelling tot handmatig reinigen waarbij altijd gebruikgemaakt wordt van materialen met een stevige structuur die risico inhouden op krassen of andere kleine beschadigingen.

Een ander voordeel van ultrasoon reinigen is de snelheid waarmee complexe voorwerpen met veel hoeken en kanten gereinigd kunnen worden. Handmatig schoonmaken van elk hoekje en gaatje kost veel tijd. Doordat de vorm van het product bij ultrasoon reinigen geen invloed heeft op de duur van de reiniging, is er een substantiële tijdsbesparing. Daarna worden juwelen met diamanten nog eens extra afgestoomd, wat voor een prachtige schittering zorgt.